Om blankning

Blankning (även kallat kortning)

Blankning eller kortning innebär att en person, institution eller hedgefond spekulerar i att en tillgång ska minska i värde. En vinst från blankning kan maximalt bli 100% (då en aktie max kan gå ner 100%) medan en förlust teoretiskt kan bli hur stor som helst.


Så fungerar det - exempel

Steg 1: Utlåning

En fondförvaltare innehar en långsiktig position i H&M. En hedgefondförvaltare frågar om hen kan få låna några av dessa aktier för att sedan lämna tillbaka dem vid en senare tidpunk, detta mot en ränteavgift. Vid denna tidpunkt står H&Ms aktiekurs i 200 kr. Hedgefondförvaltaren säljer de lånade H&M-aktierna i marknaden för 200 kr.

Steg 2: Återköp

Efter en tid har H&Ms aktiekurs går ner till 150 kr. Hedgefondförvaltaren köper då tillbaka lika många aktier som hen sålt vid steg 1 och lämnar tillbaka dem till fondförvaltaren. Vinsten blir såldes 50 kr minus ränteavgifter.


Short squeeze

Om en aktie är hårt blankad och aktiekursen av någon anledning börjar stiga kan de som blankar blir tvingade eller stressade att täcka sin blankningsposition i bolaget. De köper tillbaka de aktier de blankat, köptrycket blir således ännu högre. Detta kan resultera i en kraftig kursrörelse uppåt.

Det mest kända exemplet på short squeeze är GameStop. Där rusade kursen flera hundra procent och vissa hedgefonder var tvungna att täcka sina positioner och realisera förluster när kursen steg.


Hur länge kan en aktie vara blankad?

Det finns ingen övre gräns hur länge en aktie kan vara blankad. Ett av de mest kända blankade fallen på Stockholmsbörsen är Fingerprint. Där har aktier varit blankade i över 6 år.


Hur ska man tolka att ett bolag är högt blankad?

När en stor del av bolagets aktiekapital är blankat innebär det att stora intressen tror att bolaget är övervärderat och dess aktiekurs ska gå ner. Blankarna kan ha fel men är bolaget mycket blankat av flera hedgefonder kan man tolka detta som en varningssignal.


Nakenblankning

Nakenblankning innebär att man säljer aktier utan att man har täckning för dem. I Sverige är nakenblakning endast tillåten under handelsdagen.